Nông trại Chihuahua – BÉ MILU

BÉ MILU
Sinh ngày: 07/07/2015
Giới tính: con trai
Màu lông: trắng kem
Đặc điểm, tính cách: update soon
**Các bạn lưu ý:
Nôngtrai chỉ cho bé về nhà mới khi được 2 tháng 5 ngày tuổi (sau khi đã tẩy giun, tiêm ngừa vaccine mũi đầu tiên)
Mọi vấn đề thắc mắc về rước bé về nhà mới ntn, các bạn vui lòng tham khảo link: mua cún thanh toán hoặc GỌI ĐIỆN THOẠI 0902 670 384 – gặp Khương nhé
be Milu

 

From Nong trai Chihuahua

Nông trại Chihuahua – Bé YUYU

BÉ YU YU  (Đã về nhà mới)
Sinh ngày: 12/07/2015
Giới tính: con gái
Màu lông: vàng
Đặc điểm, tính cách: update soon
**Các bạn lưu ý:
Nôngtrai chỉ cho bé về nhà mới khi được 2 tháng 5 ngày tuổi (sau khi đã tẩy giun, tiêm ngừa vaccine mũi đầu tiên)
Mọi vấn đề thắc mắc về rước bé về nhà mới ntn, các bạn vui lòng tham khảo link: thanh toán mua cún hoặc GỌI ĐIỆN THOẠI 0902 670 384 – gặp Khương nhé
be YUYU

 

From Nong trai Chihuahua

Nông trại Chihuahua – BÉ LUTO

BÉ LUTO  (Đã về nhà mới)
Sinh ngày: 24/07/2015
Giới tính: con trai
Màu lông: trắng tinh; khoan vàng nhạt 2 tai, 2 mắt
Đặc điểm, tính cách: update soon
**Các bạn lưu ý:
Nôngtrai chỉ cho bé về nhà mới khi được 2 tháng 5 ngày tuổi (sau khi đã tẩy giun, tiêm ngừa vaccine mũi đầu tiên)
Mọi vấn đề thắc mắc về rước bé về nhà mới ntn, các bạn vui lòng tham khảo link: thanh toán mua cún hoặc GỌI ĐIỆN THOẠI 0902 670 384 – gặp Khương nhé
be LUTO

 

From Nong trai Chihuahua

Nông trại Chihuahua – Bé CoCo

BÉ CO CO (Đã về nhà mới)
Sinh ngàY: 27/07/2015
Giới tính: con gái
Màu lông: trắng
Đặc điểm, tính cách: update soon
**Các bạn lưu ý:
Nôngtrai chỉ cho bé về nhà mới khi được 2 tháng 5 ngày tuổi (sau khi đã tẩy giun, tiêm ngừa vaccine mũi đầu tiên)
Mọi vấn đề thắc mắc về rước bé về nhà mới ntn, các bạn vui lòng tham khảo link: thanh toán mua cún hoặc GỌI ĐIỆN THOẠI 0902 670 384 – gặp Khương nhé
be COCO

 

From Nong trai Chihuahua

Nông trại Chihuahua – BÉ YUMY

BÉ YUMY  (Đã về nhà mới)
Sinh ngày: 07/07/2015
Giới tính: con gái
Màu lông: trắng kem
Đặc điểm, tính cách: update soon
**Các bạn lưu ý:
Nôngtrai chỉ cho bé về nhà mới khi được 2 tháng 5 ngày tuổi (sau khi đã tẩy giun, tiêm ngừa vaccine mũi đầu tiên)
Mọi vấn đề thắc mắc về rước bé về nhà mới ntn, các bạn vui lòng tham khảo link: thanh toán mua cún hoặc GỌI ĐIỆN THOẠI 0902 670 384 – gặp Khương nhé

be Yumy

Các bạn vào facebook nông trại Chihuahua để xem thêm hình của bé nhé 

From Nong trai Chihuahua

Nông trại Chihuahua – BÉ BINGO

BÉ BINGO  (Đã về nhà mới)
Sinh ngày: 07/07/2015
Giới tính: con trai
Màu lông: trắng kem
Đặc điểm, tính cách: update soon
**Các bạn lưu ý:
Nôngtrai chỉ cho bé về nhà mới khi được 2 tháng 5 ngày tuổi (sau khi đã tẩy giun, tiêm ngừa vaccine mũi đầu tiên)
Mọi vấn đề thắc mắc về rước bé về nhà mới ntn, các bạn vui lòng tham khảo link: mun cún thanh toán hoặc GỌI ĐIỆN THOẠI 0902 670 384 – gặp Khương nhé
be Bingo

 

From Nong trai Chihuahua

Nông trại Chihuahua – Bé Katty

BÉ KATTY (Đã về nhà mới)
Sinh ngày: 29/06/2015
Giới tính: con gái
Màu lông: trắng kem
Đặc điểm, tính cách: updated soon**Các bạn lưu ý:
Nôngtrai chỉ cho bé về nhà mới khi được 2 tháng 5 ngày tuổi (sau khi đã tẩy giun, tiêm ngừa vaccine mũi đầu tiên)
Mọi vấn đề thắc mắc về rước bé về nhà mới ntn, các bạn vui lòng tham khảo link: mua cún thanh toán hoặc GỌI ĐIỆN THOẠI 0902 670 384 – gặp Khương nhé

bé Katty

 

From Nong trai Chihuahua

Nông trại Chihuahua – Bé Bamboo

BÉ BAMBOO (Đã về nhà mới)
Sinh ngày: 04/07/2015
Giới tính: con gái
Màu lông: lông dài, nâu
Đặc điểm, tính cách: updated soon**Các bạn lưu ý:
Nôngtrai chỉ cho bé về nhà mới khi được 2 tháng 5 ngày tuổi (sau khi đã tẩy giun, tiêm ngừa vaccine mũi đầu tiên)
Mọi vấn đề thắc mắc về rước bé về nhà mới ntn, các bạn vui lòng tham khảo link: mua cún thanh toán hoặc GỌI ĐIỆN THOẠI 0902 670 384 – gặp Khương nhé
bé Bamboo

 

From Nong trai Chihuahua

Nông trại Chihuahua – Bé Conan

BÉ CONAN (Đã về nhà mới)
Sinh ngày: 29/06/2015
Giới tính: con trai
Màu lông: trắng kem
Đặc điểm, tính cách: updated soon

**Các bạn lưu ý:
Nôngtrai chỉ cho bé về nhà mới khi được 2 tháng 5 ngày tuổi (sau khi đã tẩy giun, tiêm ngừa vaccine mũi đầu tiên)
Mọi vấn đề thắc mắc về rước bé về nhà mới ntn, các bạn vui lòng tham khảo link: mua cún thanh toán hoặc GỌI ĐIỆN THOẠI 0902 670 384 – gặp Khương nhé

be Conan

Các bạn vào facebook nông trại Chihuahua để xem thêm hình của bé nhé

From Nong trai Chihuahua

Nông trại Chihuahua – Bé Miki

BÉ MIKI (Đã về nhà mới)
Sinh ngày: 29/06/2015
Giới tính: con gái
Màu lông: vàng kem
Đặc điểm, tính cách: updated soon**Các bạn lưu ý:
Nôngtrai chỉ cho bé về nhà mới khi được 2 tháng 5 ngày tuổi (sau khi đã tẩy giun, tiêm ngừa vaccine mũi đầu tiên)
Mọi vấn đề thắc mắc về rước bé về nhà mới ntn, các bạn vui lòng tham khảo link: mua cún thanh toán hoặc GỌI ĐIỆN THOẠI 0902 670 384 – gặp Khương nhé
be Miki 1

 

From Nong trai Chihuahua