[HOT] Trận đại chiến

Thằng lông dài 26 ngày tuổi dzật lộn dzới thằng lông sát 28 ngày tuổi, haizzz… hỏng biết ai thắng ai, đi chưa vững mà sung qúa trời qúa đất àh … 

Các bạn vào facebook của nông trại để xem kết quả trận chiến này nhé 

From Nong trai Chihuahua

[Hot] Tình hình các bé đã về nhà mới

Ka ka  hỏng gì thích bằng nhận được tin vui từ khách tình hình các bé ở Nongtrai: có đứa giờ đã thành đàn ông đích thực; có đứa chị khách báo MiKi nó dậy thì rồi Lan ơi; có đứa thì chị ơi Dae Hee mùng 1 sinh con rồi được 4 đứa, có đứa giờ đã thành mẹ 1 nách 2 con. Quan trọng là tụi con đứa nào cũng được chủ thương yêu & sống tốt. Nhiu đó đủ thấy hạnh phúc rồi !!! 

ve nha moi

Các bạn vào facebook nông trại Chihuahua để xem thêm hình của bé nhé

From Nong trai Chihuahua