Nông trại Chihuahua – 4 anh em nhà Nước Ngọt

Tụi con là 4 anh em nhà Nước Ngọt, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải lần lượt là:
– Anh Coca, chihuahua đen vàng
– Anh Pepsi, chihuahua trắng khoan vàng
– Anh Fanta, chihuahua trắng khoan vàng
– Cuối cùng là bé út Xá Xị, chihuahua trắng khoan vàng

coca, pepsi, fanta, xá xị

Các bạn vào facebook nông trại Chihuahua để xem thêm hình của bé nhé