CÁC BÉ ĐÃ VỀ NHÀ MỚI (Part 1)

Các bé này được các bạn mua từ NongtraiChihuahua. Cảm ơn các bạn đã yêu thương các bé & cho NongtraiChihuahua sử dụng hình ảnh nhé

Các bạn có thể vào Facebook của Nông trại để xem nhiều hình hơn nhé

(còn tiếp)

From Nong trai Chihuahua

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>