Ngôn ngữ của Cún

Mình vừa sưu tầm được bài này. Hy vọng là mấy bạn yêu Chihuahua nói riêng & các loại cún nói chung tìm được nhiều điều bổ ích cho mình

ngon ngu cua cun

From Nong trai Chihuahua

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>